Menu

Hygiene

: Je bent van plan een tatoeage te laten aanbrengen. De GGD vindt het van belang om je van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico’s:
 Het aanbrengen van een tatoeage is een huiddoorborende handeling. Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat je besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door jezelf als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je tatoeage er niet mooier op maken.
Voordat je een tatoeage laat aanbrengen word je gevraagd een toestemmingsformulier
 (een verklaring) in te vullen. In dit toestemmingsformulier staan onder andere een aantal vragen over je gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor je eigen veiligheid. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de tatoeëerder en wordt vertrouwelijk behandeld.


Het aanbrengen van een tatoeage

  • Tijdens het aanbrengen van een tatoeage worden met kleine naalden inkt- en pigmentstoffen onder de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een voor het leven blijvende afbeelding.
  • De inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit.
  • Voordat de tatoeage wordt aangebracht, wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd.
  • Zo nodig wordt de huid geschoren. Dit moet gebeuren met een nieuw wegwerpscheermesje.
  • Het aanbrengen van een tatoeage moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren. Dat wil zeggen; de naald die door je huid gaat, mag niet eerder gebruikt zijn, moet uit een steriele verpakking komen en mag niet met de blote handen worden aangeraakt.
  • De inkt die gebruikt wordt moet eveneens steriel zijn. De inkt die voor jou gebruikt wordt zit in kleine inktcups en mag alleen voor jou worden gebruikt. Overgebleven inkt wordt weggegooid.
  • Tijdens het aanbrengen van de tatoeage worden tissues gebruikt. Uiteraard moeten de tissues schoon zijn en direct na gebruik worden weggegooid.
  • Na afloop wordt de getatoeëerde plek verzorgd en afgedekt.

Het verzorgen van de tatoeage
Een pas aangebrachte tatoeage is vergelijkbaar met een schaafwond. De wond die door het tatoeëren is ontstaan heeft tijd en zorg nodig om te genezen. Met een goede verzorging is de wond na circa één week genezen. Je krijgt van de tatoeëerder mondelinge en schriftelijke instructie mee hoe je de tatoeage moet verzorgen. In de instructie moet onder andere staan dat je bij klachten (hevige roodheid, zwellen, pussen, wondvocht) contact moet opnemen met je huisarts.
Gedurende de genezingstijd raden wij je aan om niet te zwemmen, niet in bad te gaan (douchen mag wel), niet te zonnebaden (ook niet onder de zonnebank) en geen gebruik te maken van de sauna en/of bubbelbad.
Gebruik ook na de genezingstijd op je tatoeage altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het zonnen.

Je gezondheid

Als je lijdt aan één van de onderstaande gezondheidsklachten raadt de GGD je af om een tatoeage te laten aanbrengen.
• diabetes
• hemofilie
• chronische huidziekte
• contactallergie
• immuunstoornis
• hart- en vaatafwijkingen
• bij het gebruik van antistollingsmiddelen
• op plaatsen waar je plastische chirurgie of radiotherapie hebt ondergaan
• op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere vormen van irritatie op je lichaam voordoen

Tijdens het aanbrengen van de tatoeage mag je niet onder invloed van alcohol of drugs zijn. Ook indien je zwanger bent, wordt het aanbrengen van een tatoeage afgeraden.
Zorg dat je goed uitgerust bent, goed hebt gegeten en breng de tatoeëerder op de hoogte van zaken waarvan je denkt dat deze belangrijk zijn (bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, overgevoeligheidsreacties, onder behandeling zijn van een dermatoloog e.d).

Richtlijnen

In Nederland geldt een wet die van toepassing is op het zetten van tatoeages. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hygiënerichtlijnen opgesteld en de tatoeëerders zijn verplicht deze richtlijnen na te leven. De GGD en Voedsel en Waren Autoriteit controleren één keer per twee jaar of de tatoeagestudio’s zich houden aan de richtlijnen.
De richtlijnen zijn in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid.

Meer informatie vind je op de site van het RIVM – Tatoeëren en piercen.