Menu

Is het plaatsen van een tattoo veilig?


Ja, zolang dit wordt gedaan door een, door het GGD goedgekeurde shop, zoals DreaMZ tattoo. Deze shops worden gecontroleerd door het GDD op hygiëne, apparatuur en handelingen.